Eğitim

Eğitim Nedir Eğitim Türleri ve Özellikleri Nelerdir ?

Eğitim Nedir ?

Eğitim, gerek kavramsal gerek pratik açıdan ele alınabilecek en geniş kavramlardan biridir. Eğitimin mahiyetinden ötürü insanlık tarihi boyunca eğitimin ne olduğuna ilişkin birçok tanım ortaya konulmuş, tartışmalar yapılmış hatta filozoflar bile bu konuda hararetli tartışmalara girmiştir. Tarih boyunca eğitimin ne olduğu ve ne olmadığına yönelik tartışma ve kaydedilen ilerlemenin sonucunda eğitim nedir kısaca tanımlanmıştır. Standart olarak kabul edilen eğitimin tanımı; bireylerin davranışlarında kendi özgür iradeleri vasıtasıyla bilinçli ve istekli olarak değişiklik süreci olarak ele alınmaktadır. Eğitim nedir sorusu temelde kişinin eğitime yönelik bilinçli ve istekli olması, bir konu veya amaca göre bilişsel ya da fiziksel kalıcı değişimlere adapte olup bunları uygulaması olarak düşünülebilmektedir. Eğitimin kişilerin isteğine, istek sonucu davranış değişikliği meydana getirmesine bunların da bir süreç içerisinde gerçekleşmesi eğitimin kalıcı değişimleri ortaya çıkaracağını belirtmektedir.

Eğitim Özellikleri Nelerdir ?

Eğitim, tanımı gereği her bir kişinin kendi isteği doğrultusunda davranış düzeyinde bilişsel kazanımlarının kalıcı değişikliği olarak düşünülebilmektedir. Bu tanımlama her ne kadar karışık gibi görünse de eğitimin temel özellikleri vardır. Bu nedenle eğitimin özellikleri nelerdir merak edilen bir konudur. Eğitimin özellikleri, eğitimi hem yapısal hem de içerik açısından yansıtmaktadır. Unutulmamalıdır ki teknik ve teknolojik gelişimlerin hızla devam ettiği bir dönemde yaşadığımız için eğitim ile ilgili geleneksel ve klasik yöntemlerin daha yenilikçi ve farklı yollarla da sürdürülebildiğini tecrübe edebilmekteyiz. Bu nedenle eğitimin özellikleri artış gösterebilmektedir

Eğitimin nitelikleri eğitimin özelliklerini kavramadan önce değerlendirilmesi daha iyi kavranabilmesi açısından elverişlidir. Buna göre eğitimin nitelikleri;

  1. Eğitim zaman alır ve sürece bağlıdır,
  2. Eğitimde bireylerin belirli davranışları ya da bilişsel düzeyleri ilerletilme hedeflenmektedir,
  3. Birey, eğitim sonrasında kalıcı ve istekli olarak davranış değişikliğine gitmektedir,
  4. Eğitim, temelde bireyin kendi yaşam tecrübesi üzerinden devam etmektedir
  5. Eğitim bireylerin kişiliklerinde ve yaşam tarzlarında değişimlere neden olmaktadır şeklinde değerlendirilebilir.

Eğitimin özellikleri ise;

  • Belirli bir amaç etrafında şekillenmektedir,
  • Öğrenme etkinlikleri ile öğrenme etkinliklerinin aktif şekilde kullanımı,
  • Değerlendirme, eğitim süreç çıktıları ve öğrenme-öğretim tekniklerinin ele alınmasıdır.
egitim-turleri-nelerdir
egitim-turleri-nelerdir

Eğitim Türleri Nelerdir ?

Eğitim türlerinin daha net anlaşılabilmesi için eğitimin bireyde bedensel, duygusal ve bilişsel becerilerinin belirli bir amaç kapsamında sistemli ya da sistemsiz bilgi sunulması ve bireyin bu bilgileri işleyerek bireysel bir değişik yapması ya da çıktı üretmesidir. Dolayısıyla eğitimin konusu matematik, geometri, edebiyat olabileceği gibi fotoğrafçılık, seramik, çizim ya da tasarım gibi konularda da eğitim alabilmeniz mümkündür.

Eğitimin temel özellikleri, bireylerde nasıl değişiklikler meydana getirebileceğini genel hatları ile ifade etse de eğitim, bilindiği üzere formal ve informal olarak iki alanda incelenmektedir. Bugün eğitim nedir diye sorulduğunda bilinen cevaplar yerine formal ya da informal eğitim türlerinin anlamları şeklinde cevap verilebilmektedir.

1- Formal Eğitim

Planlı ve sistematik bir çalışma neticesinde belirli bir süreç alan, eğitimin sonucunda da değerlendirme aşaması bulunan eğitim türü formal eğitim olarak tanımlanmaktadır. Formal eğitim örnekleri arasında ilk ve ortaöğretim olabildiği gibi üniversite ve yüksekokul eğitim seviyeleri formal eğitim türüne göre faaliyet göstermektedir. Formal eğitim için daha çok sistemli, planlı ve amaca yönelik bir içerik sunumu söz konusudur ve bu sürecin sonunda bireylerde iyi kazanımların elde edilmesi hedeflenmektedir.

2- İnformal Eğitim

Bu tür eğitim için belirli bir plan, mekan, zaman ya da eğitmen söz konusu değildir. Ev ortamında olabileceği gibi park, bahçe, iş yeri ya da alışveriş sırasında olabilmektedir. İnformal eğitim özellikleri arasında belirsiz süreç sonucunda bireyin iyi ya da kötü davranış kazanımının olup olmayacağı kestirilemez. Bu eğitim türünde herkes eğitici olabilirken, bireyler öğrenci olduklarının farkında dahi olmayabilirler. İnformal eğitime örnek olarak ise yeni başlayan birinin iş ortamını gözlemlemesi sonucu iş yerinin kurallarını ve insan ilişkilerini öğrenmesi örnek verilebilmektedir.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu