Eğitim

Fransa Eğitim Sistemi Nedir Kısaca ? 2022

Fransa eğitim sistemi, bireylerin doğru bir biçimde yetiştirilmesi için devlet güvencesi altına alınmış durumdadır. En temel kavramlar olan lâiklik, özgürlük ve eşitlik ilkeleri temeline dayandırılmıştır. 1789 Fransız Devrimi, bugünkü eğitimin omurgasını oluşturmaktadır. 5 ana ilke olarak benimsenen değerler mevcuttur: ücretsiz eğitim hakkı, tarafsız eğitim anlayışı, lâiklik, eğitim özgürlüğünün uygulanması, okula karşı yükümlülük. Bunlar, Fransa’daki eğitimin ana kolonlarını oluşturuyor. Bu ilkeler, belirli amaçlar için temel alınmıştır. Bütün gençlerin gereken düzeyde eğitim almasını sağlamak, bütün öğrencilere kendileri ile ilgili plânlarını yapma olanağı tanıma, tüm öğrencilerin yükseköğretim düzeyinde eğitim almaları için eşit olanaklar yaratmak gibi amaçlar esas alınmıştır. Kurumların örgütlenmesi, ders saatleri, sistem ve müfredatları, Fransa Millî Eğitim Bakanlığı denetiminde gerçekleştirmektedir. Okuryazarlık oranı % 99 olması hasebiyle uygulanan politikaların etkili olduğu söylenebilir.

fransa’da eğitim sistemi nasıl
fransa’da eğitim sistemi nasıl

Fransa’da Eğitim Sistemi Nasıl?

Okul öncesi eğitim zorunlu değildir ancak anne-babaların çalışma durumundan ötürü bir nevi zorunlu hâle gelmiştir. 2 yaş gurubu çocukların % 35’i, 3-5 yaş grubu çocukların ise tamamının okula gittiği bilinmektedir. Çocukların dil ve motor becerilerinin geliştirilmesi, sosyal bireyler olarak yetişmesi ve ilkokula hazırlanması yönünde bir eğitim verilmektedir. İlkokul (Ecole Elementaire) düzeyine gelen çocuklar 5 aşamalı bir eğitimden geçmektedirler ve zorunlu bir eğitim seviyesidir. İlkokul seçimi, bağlı bulunulan belediyelerce belirlenir. 6-11 yaş gurubu çocukların aldığı bu eğitim seviyesinde okuma- yazma, ana ve temel bilimler, yabancı dil eğitimi, sanatsal ve sportif aktiviteler, toplumla ve bireysel olarak yaşama becerisi gibi bir hayli nitelikli bir müfredat işlenmektedir.

  • Cours Préparatoire; 1.sınıf olarak adlandırılmaktadır.
  • Classe Elémentaire 1; 2.sınıf
  •  Classe Elémentaire 2; 3. sınıf
  • Cours Moyen 1; 4.sınıf
  • Cours Moyen 2; 5.sınıf

Bazı özel sınıflar da mevcuttur. Clin sınıfları olarak adlandırılan bu sınıflarda, ülkeye gelen ve Fransızca bilmeyen öğrencilerin devam ettikleri sınıflardır. Bir de Clis sınıfları vardır. Burada da öğrenme güçlüğü çeken, zihinsel-görsel ve işitsel engeli olan çocuklar eğitimlerine devam etmektedirler.

Fransa Eğitim Sistemi Ortaokul Seviyesi

Fransa Eğitim Sistemi, Ortaokul (College) seviyesinde ise 4 yıllık bir eğitimi kapsamaktadır. Her dersin öğretmeni farklı, zengin bir içeriğe sahip programlarla eğitim almaktalar. 11-15 yaş grubu çocuklar burada okumaktadır. Ortaokul büyük bir öneme sahiptir çünkü son sınıfta öğrenciler, meslekî bir lisede mi yoksa düz lise de mi okuyacaklarına karar verirler.

Fransa Eğitim Sistemi Lise Seviyesi

Lise (Lycee) eğitimi toplamda 3 yıllık bir zaman dilimine yayılmıştır. Second 1.sınıf, Premiére 2.sınıf, Terminal ise lise 3. sınıf anlamı taşır. 1 sınıfta öğrenciler, üniversitede hangi bölümü okumak istiyorsa o bölümü seçmektedirler. 3 farklı kategoride lise bulunmaktadır. Meslekî liseler, düz liseler ve teknolojik liseler… Okul puanları üniversite seçimlerinde etkilidir. Bunun yanında bölümü ile ilgili bir de yazılı sınav gerçekleştirilmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Resfebe Nedir Kısaca , Nasıl Hazırlanır Ve Örnekleri

Fransa Eğitim Sistemi Yüksek Öğretim Seviyesi

Yükseköğretim kademesine gelindiğinde üniversite ve yüksek okullar olarak 2,4,6 yıllık bir plân dahilinde eğitim alınmaktadır. Lisans programları 3-4 yıl, yüksek lisans 2 yıl sürmektedir. Devlete bağlı olan okullar ücretsizdir, bununla birlikte özel üniversiteler de mevcuttur. Fransa, toplamda 87 eyalet üniversitesini bünyesinde barındırır. Bu üniversiteler özerktir.

fransa’da lise eğitimi sistemi nasıl
fransa’da lise eğitimi sistemi nasıl

Fransa’da Lise Eğitimi Sistemi Nasıl?

Fransa’da ortaöğretim eğitimi zorunludur ve öğrencilerin bir mesleğe hazırlanması noktasında büyük bir önem arz eder. Lise eğitimi 1. basamak ve 2. basamak olmak üzere 2 kategoride işlev görmektedir. 1. devre College olarak nitelendirilmektedir. Her kolej ders saatini kendisi belirler. Çarşamba ve cumartesi günleri eğitim yapılmamaktadır. Dersler 55 dakika ve 5 dakikalık teneffüs araları vardır. 15 yaşına gelen öğrencilerin aileleriyle görüşülür ve öğrencinin devam edeceği yolla ilgili önerilerde bulunulur. 2. devre Lycee olarak bilinmektedir. Burada genel, teknik ve meslekî liseler karşımıza çıkmaktadır.

3 yıllık bir eğitimi kapsamaktadır. Second, Premiére ve Terminale olarak belirlenen bu 3 yıllık eğitimin, ilk senesinde öğrenci gelecekte yapacağı meslek seçimini gerçekleştirir. Son sınıfta bir lise bitirme sınavına (Bakalorya) tâbî tutulur. Genel ve teknik lise diplomaları onlara üniversiteye girme olanağı sağlar. Meslek liseleri ise 2 yıllık bir dönemi kapsar. Burada eğitim alanlar, Meslekî Eğitim Diploması ya da Meslekî Yeterlilik Diploması almaya hak kazanırlar. Burada belirtilen yeterlilik dereceleri, öğrencilerin mezun olur olmaz iş bulmalarını sağlamaya yöneliktir. 2 yıl daha devam etmek isterlerse teknik lise diploması alabilirler. Bakalorya sınavını veren öğrenciler üniversite ve yüksekokullara girebilmektedirler. Buradaki sınavlar yazılı olarak yapılmaktadır.

Fransa’da Dersler Kaç Dakika?

Fransa’da yıllık eğitim süresi; 36 hafta, 180 gündür. Eylül ve haziran aylarını kapsayacak şekilde program düzenlenmiştir. İlkokullarda haftada 24 saat, ders saati 60 dakika olarak belirlenmiştir. Ortaöğretimde 25,5-30 saat haftalık ve ders saati 55 dakika olarak eğitim verilmektedir. Beşer dakikalık da teneffüs araları mevcuttur. Dersler, uygulamalı olarak gerçekleştiğinden ders dakikaları öğrenciler için sorun teşkil etmemektedir.

Fransa’da Zorunlu Eğitim Kaç Yıl?

Fransa Eğitim Sistemi zorunlu eğitim süresini genişletme yoluna gitmiştir. Önceleri 6-16 yaş gurubu çocuklar için zorunlu eğitim diyorken 2019 yılından itibaren 3-16 yaş gurubuna kadar genişletmiştir. Ana sınıflarını da zorunlu eğitim kapsamına dâhil etmiştir. Evde eğitim konusu da eğitim politikaları kapsamındayken bu durum son yıllarda kısıtlanmıştır. Fiziksel ya da zihinsel engeli bulunan çocuklar için evde eğitim verilebilmektedir. Bunun dışında evde eğitime eskiden olduğu gibi toleranslı yaklaşılmıyor.

Bu konuda ilginizi çekebilecek diğer yazılarımız.

  1. Japonya Eğitim Sistem
  2. Hollanda Eğitim Sistemi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu