Eğitim

Sargın Eğitim Nedir Örgün , Yaygın ve Sargın Eğitim Farkları

Sargın Eğitim Nedir ?

Okul ile diğer kurumlarda verilen eğitimin dışında kalan, kişilerin günlük yaşam içerisinde kendilerini geliştirerek gerçekleştirdiği eğitim, sargın eğitim nedir sorusunun tanımı olarak ifade edilmektedir. Sargın eğitimde kişi, öğrenmeyi kendi kendine sağlamaktadır.

Öğrenim, herhangi bir zaman ve mekan ile sınırlı olmamaktadır. Kişi her alan ve zaman diliminde plansız bir şekilde öğrenmeyi gerçekleştirebilmektedir. En genel anlamıyla sargın eğitim, ömür boyu süren yetkinlik, bilgi ve beceri kazanımları olarak tanımlanabilmektedir.

Sargın Eğitim Örnekleri

Bireyin yaşadığı günlük hayatta kendi çaba ve uğraşları sonucu kazandığı bilgi ve beceriler toplamı olan sargın eğitime çok çeşitli örnekler verilebilmektedir. Bisiklet sürmeyi, halı dokumayı, enstrüman çalmayı, dikiş nakış gibi el işleri yapmayı öğrenmek bu örnekler arasında gösterilebilmektedir. Kendi kendine örgü yapmak ya da yemek yapmayı öğrenmek de yine sargın eğitim örneklerindendir.

örgün-yaygın ve sargın eğitim arasındaki farklar nelerdir
örgün-yaygın ve sargın eğitim arasındaki farklar nelerdir

ÖrgünYaygın ve Sargın Eğitim Arasındaki Farklar Nelerdir? 

Örgün eğitim, okullarda gerçekleştirmekte olan öğrenmelerden; yaygın eğitim okula gidememiş ya da yarıda bırakmak zorunda kalmış olan kişilere sağlanan eğitim kurslarıdır. Örgün, yaygın ve sargın eğitim arasındaki farklar ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 1. Örgün eğitim, ardışık eğitim sisteminden oluşmaktadır. Bu nedenle bir kademe bitmeden diğerine geçilememektedir. Yaygın ve sargın eğitimde ise böyle bir zorunluluk yoktur. Kişilerin istekli olması yeterlidir.
 2. Örgün eğitimde yaş sınırı vardır. Örneğin; ilkokula gidebilmek için belirlenen yaşa ulaşmış olmak ve o yaşı geçmemek gerekir. Sargın ve yaygın eğitim için herhangi bir yaş kısıtlaması mevcut değildir.
 3. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite örgün eğitim kurumlarını; halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ve kursları yaygın eğitim kurumlarını; hayatın her alanı ise sargın eğitimi oluşturmaktadır. Özetle, örgün ve yaygın eğitim sınırlı alanda yapılmaktadır.
 4. Örgün eğitimde planlı, programlı bir öğrenme mevcutken; sargın ve yaygın eğitimde hiçbir plan ve program yoktur. Kendiliğinden gelişmektedir.
 5. Yaygın ve örgün eğitim, belli bir amaca hizmet ederken; sargın eğitimde ihtiyaçlar söz konusudur.
 6. Örgün eğitim zorunludur. Ancak yaygın ve sargın eğitim için hiçbir mecburiyet bulunmamaktadır.
 7. Yaygın eğitim özel kurumlar tarafından, örgün eğitim devlet tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple belirli bir denetleyici bulunmaktadır. Sargın eğitim ise kişinin bizzat kendisi tarafından sağlanır ve denetleyici yine kişinin kendisidir.
 8. Yaygın eğitimi tamamlamış olan kişilere sertifika verilirken; örgün öğretimi bitirenler diploma almaktadır. Sargın eğitimde herhangi bir belge alma durumu mevcut değildir.
 9. Yaygın eğitimde mesleki bilgi kazanımı hedeflenmektedir. Örgün eğitim temel öğrenimi esas alır. Sargın eğitim ise ihtiyaç halinde uygulanmaktadır.
 10. Örgün eğitim aynı ya da birbirine yakın yaş grupları arasında yapılmaktadır. Ancak yaygın ve sargın eğitimde yaşlar farklılık gösterebilmektedir.
 11. Sargın ve yaygın eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme mevcuttur. Fakat örgün eğitim ise programlama şeklinde ilerlemekte ve sadece istendik davranışların kazandırılması amaçlanmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu